Trang chủ / Giáo dục / Học đường - Du học / Năm câu đố thử tài tinh mắt của bạn

Năm câu đố thử tài tinh mắt của bạn

Câu 1: Bạn hãy tìm con số ẩn giấu trong bức hình dưới đây?

Năm câu đố thử tài tinh mắt của bạn

>>Đáp án

Câu 2: Bạn hãy tìm con số ẩn giấu trong bức hình dưới đây?

Năm câu đố thử tài tinh mắt của bạn - 1

>>Đáp án

Câu 3: Bạn hãy nhìn kỹ bức hình dưới đây và tìm xem tên trộm đang trốn ở đâu?

Năm câu đố thử tài tinh mắt của bạn - 2

>>Đáp án

Câu 4: Bạn hãy tìm ra điểm bất thường trong bức hình dưới đây?

Năm câu đố thử tài tinh mắt của bạn - 3

>>Đáp án

Câu 5: Bạn hãy tìm ra điểm bất thường trong bức hình dưới đây?

Năm câu đố thử tài tinh mắt của bạn - 4

>>Đáp án

Theo 7 Second Riddles

Xem thêm »

Dân mạng cay mắt với hình ảnh người cha nghèo đếm từng đồng tiền cho con học đại học

Xem bài gốc