Bổ nhiệm, điều động nhân sự mới Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Tư pháp

0
1369
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chúc mừng đồng chí Phạm Văn Trường và đồng chí Lê Hùng Sơn.

Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) Phạm Văn Trường, giữ chức vụ Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Nhân sự mới Bộ Tư pháp

Cũng trong ngày 8/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao các quyết định, luân chuyển, bổ nhiệm một số lãnh đạo cán bộ cấp Vụ gồm: Bổ nhiệm ông Phan Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính (Bộ Tư pháp).

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Huyên, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Chi Lan, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế.

Luân chuyển, bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Bộ trưởng nhấn mạnh, quy trình bổ nhiệm lại rất chặt chẽ và được sự đồng thuận cao của các cơ quan. Bộ trưởng tin tưởng rằng, các Thứ trưởng sẽ tiếp tục vững vàng “tay lái”, cùng tập thể Lãnh đạo Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ để Bộ, ngành tư pháp nói riêng và đất nước nói chung có bước phát triển mới.

PV