Sáp nhập huyện, xã: Tỉnh Hòa Bình sẽ giảm 1 huyện và 59 xã

0
70
Xây dựng nông thôn mới ở Hòa Bình.

Tại cuộc họp tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương, tỉnh Hòa Bình sẽ giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 59 xã. Hòa Bình là một trong 13 tỉnh có số đơn vị hành chính tổ chức lại lớn nhất”.

Cũng theo ông Bùi Văn Tỉnh, trong tháng 8 này, Hòa Bình sẽ họp hội đồng nhân dân tỉnh để báo cáo các cơ quan trung ương, Ủy ban thường vụ Quốc hội về chủ trương này. Chúng tôi có vướng mắc là hiện nay có hai xã tổ chức lại đơn vị hành chính thì có một xã là xã nông thôn mới còn một xã thì chưa đạt nên chưa biết gọi là xã gì; thứ hai nữa là các tiêu chuẩn quốc gia ví dụ như tiêu chuẩn về văn hóa giáo dục thì chúng tôi cũng có hai xã chưa đạt chuẩn và xã đạt chuẩn nếu hợp nhất với nhau thì giải quyết như thế nào.

Hòa Bình hiện có 11 huyện thị, 210 xã, phường. Đến nay tỉnh Hòa Bình đã có 77/191 xã về đích, chiếm 40,3% số xã hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết trước 1 năm; Bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 10,6 tiêu chí so với năm 2011, trung bình mỗi năm tăng thêm 1,2 tiêu chí/xã; Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 32 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 4 lần so với năm 2011; Năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn là 31,51%, đến năm 2019 giảm còn 14,28% (Theo chuẩn nghèo đa chiều); thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đề xuất Trung ương cần có cơ chế, chính sách riêng, đặc thù đối với các tỉnh miền núi phía Bắc trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Trong đó cần có cơ chế đủ mạnh để phát triền rừng, để người dân có thể sống được bằng nghề làm rừng; cơ chế phát triển du lịch gắn với xây dựng NTM và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cần có một đến hai chính sách cơ bản là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế – xã hội vùng phát triển.

TIN LIÊN QUAN

21 xã, phường Hà Nội phải sáp nhập vì thiếu chuẩn

Hải Dương sẽ sáp nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã

Theo VOV