Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo

0
602

Thủ tướng ký quyết định ngày 26/7 kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải.

Ông Hải đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và UB Kiểm tra TƯ đã thi hành kỷ luật hồi tháng 6.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 36, UB Kiểm tra TƯ đã kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Lý do, ông Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

TIN LIÊN QUAN

7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng dính kỷ luật trong vòng nửa năm

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải không còn là thành viên BCĐ TW các chương trình mục tiêu QG

Thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

T.Nam