Home Thông tin tổng hợp Chủ tịch Hà Nội báo cáo gì với HĐND TP về công...

Chủ tịch Hà Nội báo cáo gì với HĐND TP về công tác phòng chống tham nhũng?

Chủ tịch Hà Nội báo cáo gì với HĐND TP về công tác phòng chống tham nhũng?
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cụ thể, đánh giá về tình hình tham nhũng, báo cáo nêu “công tác phòng ngừa tham nhũng đã có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực; các cấp, các ngành đã tăng cường công khai minh bạch, tập trung thực hiện CCHC, nhất là cải cách TTHC.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính…”.

Chỉ ra nguyên nhân cơ bản của tình trạng này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế nên một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng sơ hở làm trái quy định để vụ lợi. Đồng thời, một số đơn vị chưa quyết liệt trong việc thực hiện công tác PCTN, các cơ quan PCTN còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, phòng chống tham nhũng…

Công tác PCTN được UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Theo đó, UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2019, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường họp sai phạm.

“Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, báo cáo nêu.

Ngoài ra, báo cáo cũng nêu số liệu từ công an Thành phố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã thụ lý 31 vụ án; Kết thúc điều tra, chuyển VKS các cấp đề nghị truy tố 9 vụ; Đang tạm đình chỉ điều tra 2 vụ và đang điều tra 18 vụ. Tài sản thiệt hại khoảng 98,9 tỷ đồng; Tài sản thu hồi trong quá trình điều tra là 4,9 tỷ đồng.

Báo cáo từ Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố cũng cho biết, 6 tháng đầu năm thụ lý 17 vụ. Trong đó đã giải quyết 12 vụ và đang giải quyết 5 vụ.

Còn theo báo cáo của Tóa án nhân dân Thành phố, 6 tháng đầu năm đơn vị này thụ lý 34 vụ án. Trong đó đã giải quyết 21. Số còn tồn đọng là 13 vụ.

Báo cáo của UBND TP cũng đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm. Trong đó, sẽ xây dựng quyết định quy định về minh bạch tài sản thu nhập thay thế quyết định về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố cho phù họp với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức về PCTN ở các cấp, các ngành…

TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp HĐND TP Hà Nội “cháy máy” vì đại biểu đăng ký chất vấn quá nhiều

N. Huyền
- Advertisment -
Chủ tịch Hà Nội báo cáo gì với HĐND TP về công tác phòng chống tham nhũng?

Most Popular

Recent Comments