Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

0
71
ÔNg Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 5/7, tiếp tục nội dung làm việc tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã tiến hành quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Vào ngày 28/2/2019, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh (trước 6 tháng so với thời điểm nghỉ hưu) để từng bước chuyển giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo kế cận được Trung ương phê duyệt và đã được Bộ Chính trị đồng ý.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đọc. Đồng thời nghe tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu dự Kỳ họp.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Xuân Ký
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyên Trung
Từ khóa: Quảng Ninh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký