Băn khoăn phường loại 1 ở TP Hòa Bình nhập với 2 xã nông thôn

0
598

Theo phương án số 102 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành ngày 30/5/2019, sẽ nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, dân số của 8 tổ dân phố, phường Chăm Mát với xã Dân Chủ để thành lập phường mới. Đồng thời, nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, dân số của 4 tổ dân phố, phường Chăm Mát với xã Thống Nhất để lập phường mới.

Chăm Mát là phường loại 1, thành lập năm 1981, với diện tích tự nhiên gần 3km2, dân số trung bình 9.084 người. Hai xã Dân Chủ và Thống Nhất mới cán đích nông thôn mới.

Trụ sở UBND phường Chăm Mát (TP Hòa Bình)

Trước phương án này, người dân sinh sống tại phường băn khoăn khi các tiêu chuẩn về dân số, diện tích (theo nghị quyết 1211 của UB Thường vụ QH) của phường Chăm Mát không thuộc diện bắt buộc phải nhập, giải thể hay điều chỉnh địa giới hành chính.

Nghị quyết 1211 thể hiện, tiêu chuẩn của phường thuộc TP thuộc tỉnh về quy mô dân số từ 7.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.

Trong nghị quyết 653 của UB Thường vụ QH (UBTVQH) quy định: “Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại nghị quyết 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Xét về diện tích, dân số của phường Chăm Mát với nghị quyết 653 và 1211 thì phường không thuộc diện bắt buộc phải điều chỉnh.

Điều chỉnh theo diện “khuyến khích”

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Nguyễn Viết Trọng cho VietNamNet biết, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường Chăm Mát thuộc diện khuyến khích theo khoản 3, điều 1, nghị quyết 653 của UBTVQH.

Theo ông Trọng, TP Hòa Bình đang hướng mục tiêu phấn đấu lên TP đô thị loại 2. Phường Chăm Mát và 2 xã Thống Nhất và Dân Chủ nằm trong khu vực trung tâm nên mục đích việc sắp xếp này là thành lập 2 phường mới.

Ông Nguyễn Viết Trọng trao đổi về phương án của tỉnh

Ông Trọng khẳng định, quy trình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Hòa Bình được triển khai đúng trình tự.

Cụ thể, ngày 30/5/2019, tỉnh Hòa Bình trình phương án số 102 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Phương án này đã được thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được Bộ Nội vụ thẩm định kỹ và đánh giá cao.

“Nếu tỉnh không làm theo nghị quyết 653 của UBTVQH thì Bộ Nội vụ sẽ có ý kiến. Bộ còn đánh giá cao khi tỉnh vừa đạt được tiêu chí bắt buộc và mục tiêu khuyến khích”, ông Trọng nói.

TP làm phương án khác tỉnh?

Ngày 27/6/2019, căn cứ theo phương án 102 của UBND tỉnh, UBND TP Hòa Bình ra phương án số 1442 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP, thuộc diện khuyến khích sắp xếp theo nghị quyết 653 của UBTVQH.

Phương án mà TP Hòa Bình đưa ra khi đối chiếu với phương án của tỉnh Hòa Bình đã trình Bộ Nội vụ lại có sự khác biệt. Cụ thể:

Nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Dân Chủ với 8 tổ dân phố thuộc phường Chăm Mát để thành lập phường Dân Chủ. Nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thống Nhất với 4 tổ dân phố thuộc phường Chăm Mát để thành lập phường Thống Nhất.

Sự khác biệt rất rõ giữa 2 phương án của tỉnh và TP là việc tỉnh chủ trương nhập phường về xã, còn TP lại nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã vào một phần của phường.

Kết quả lấy phiếu cử tri của phường Chăm Mát

Theo lãnh đạo sở Nội vụ, khi thực hiện theo phương án của TP Hòa Bình sẽ phù hợp với khoản 3, điều 3, nghị quyết 653 của UBTVQH, để sau khi nhập vào sẽ hình thành 2 phường mới.

“Nếu đối chiếu phương án 102 của UBND tỉnh với khoản 3 thì rõ ràng, sau khi sắp xếp, chưa hình thành 2 phường mới được vì khoản 3 nêu rõ là chỉ có xã nhập vào phường, thị trấn chứ không thể hiện điều ngược lại. Ngoài ra, phương án của TP chỉ thay đổi câu chữ, còn bản chất thì phường Chăm Mát vẫn bị cắt đôi, giải thể để hình thành 2 đơn vị hành chính mới”, một cử tri phường Chăm Mát nêu.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình cho biết, đã chỉ đạo TP Hòa Bình lấy phiếu cử tri rồi căn cứ kết quả ý kiến cử tri các xã lập phương án, theo mẫu của Bộ Nội vụ, báo cáo HĐND cùng cấp, sau khi thông qua sẽ trình HĐND cấp huyện và tỉnh.

“Nếu kết quả lấy phiếu cử tri đạt trên 50% đồng thuận thì trình tiếp, còn dưới 50% thì tiếp tục tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận”, lãnh đạo sở Nội vụ cho biết.

Chiều 2/7, nguồn tin của VietNamNet cho biết, đã có kết quả lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh này. Cụ thể, có gần 80% cử tri phường Chăm Mát không đồng ý với phương án sắp xếp này và 20% đồng ý.

TIN LIÊN QUAN

21 xã, phường Hà Nội phải sáp nhập vì thiếu chuẩn

Đoàn Bổng