Hà Nội: 6 tháng đầu năm kỷ luật gần 500 đảng viên

0
1448
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo

Tại Hội nghị lần thứ 19, BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI (diễn ra trong hai ngày từ ngày 2-3/7), Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy và các cấp ủy đã chỉ đạo tiếp tục triển khai chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và triển khai các nhiệm vụ của năm 2019, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhiều việc mới, việc khó, phức tạp được triển khai với tinh thần đổi mới, bước đầu đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy và các cấp ủy đã kiểm tra đối với 824 tổ chức đảng và 238 đảng viên; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Phúc Thọ.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 70 tổ chức đảng cấp dưới và 141 đảng viên, kết luận 56 tổ chức đảng và 94 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 76 đảng viên. Đối với công tác thi hành kỷ luật, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 422 đảng viên.

Thành ủy và các cấp ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đã hoàn thành tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Bí thư, Phó Bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cho 86 học viên; cấp ủy và các cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức 2 lớp nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp cho 205 học viên. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 60 đồng chí.

Ngoài ra, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo sớm công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác rà soát, chuẩn bị nhân sự, công tác xây dựng văn kiện, đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo của Thành ủy cũng cho thấy, công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số cấp ủy cơ sở, nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp chưa kịp thời; việc triển khai chủ đề công tác năm 2019 gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm còn chậm; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ; việc củng cố tổ chức cơ sở đảng theo Ban Chỉ đạo 15 của Thành ủy ở một số đơn vị còn chậm. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, một số chỉ tiêu tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ; dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp và gây thiệt hại lớn…

TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội rà soát, xác minh sai phạm của cựu Bí thư huyện Phúc Thọ

Kỷ luật cán bộ công chức: Bộ Nội vụ chưa nhận được hình thức nào xử lý bằng giáng chức!

N. Huyền