Tổng cục Thuế bổ nhiệm 4 cục trưởng quá tuổi: Các đơn vị đều khó khăn về nguồn cán bộ

0
52

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ khi thanh tra tại Tổng cục Thuế và 17 đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/8/2018.

Cụ thể, qua kiểm tra, còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; 4 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; 8 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục, nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; 2 trường hợp được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Liên quan đến kết luận trên, mới đây Tổng cục Thuế đã có ý kiến về các vấn đề tồn tại:

Cụ thể, có 4 trường hợp lãnh đạo bổ nhiệm khi trên 55 tuổi, Tổng cục Thuế cho hay, 4 trường hợp này đều ở các đơn vị khó khăn về nguồn cán bộ, các trường hợp này cơ bản đều là phương án duy nhất đủ khả năng có thể xem xét bổ nhiệm. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố liên quan, Tổng cục Thuế đã áp dụng theo Hướng dẫn số 09/HD-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tuổi bổ nhiệm lần đầu khi còn thời gian công tác trên 2/3 nhiệm kỳ để xem xét bổ nhiệm tại các đơn vị này.

Các trường hợp còn lại được kết luận là thiếu điều kiện tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ như: bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch công chức hiện giữ, chứng chỉ bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục. Một số công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhưng đang giữ ngạch công chức là cán sự. Có 2 trường hợp công chức giữ chức vụ phó trưởng phòng được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng theo quy định.

Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị, theo quy định số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị thì các công chức có bằng đại học chuyên ngành kinh tế được công nhận có trình độ lý luận tương đương trung cấp. Các trường hợp nói trên đều có bằng đại học chuyên ngành kinh tế nhưng chưa làm thủ tục xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương Trung cấp nên được cho là chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

“Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp thiếu điều kiện nêu trên đều đang được các Cục Thuế bố trí đi học hoặc đã có quyết định cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị để hoàn thiện tiêu chuẩn theo yêu cầu của đoàn Thanh tra”, Tổng cục Thuế thông tin.

Trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo của Tổng cục Thuế, công chức khi bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, chi cục phải có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Một số trường hợp công chức lãnh đạo khi giữ ngạch chuyên viên, đã có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm nhưng khi chuyển sang vị trí khác (cần chuyển sang ngạch Kiểm tra viên thuế-ngạch tương đương chuyên viên) đã chưa kịp thời học bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên thuế. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục Thuế rà soát để cử công chức đi học nhằm hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn ngạch đang giữ.

Trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục, Tổng cục Thuế cho biết, trước đây trong quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chưa quy định điều kiện này. Từ tháng 4/2017, quy định có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục là điều kiện bắt buộc. Một số trường hợp đã bổ nhiệm trước đây, hoặc ngay thời điểm vừa ban hành tiêu chuẩn nên thiếu điều kiện này. Đến thời điểm hiện tại cơ bản các trường hợp này đã có chứng chỉ, một số ít trường hợp đang học để hoàn thiện theo quy định.

Với trường hợp công chức cấp phòng và tương đương giữ ngạch cán sự, Tổng cục Thuế cho hay, thời gian qua, việc tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương cho công chức hệ thống thuế không thường xuyên. Từ năm 2012 đến nay chưa có kỳ thi nâng ngạch để công chức tham gia. Trong khi ở một số đơn vị nguồn nhân sự khó khăn, nhu cầu bổ nhiệm là cấp thiết. Trong các trường hợp ở ngạch cán sự, có trường hợp công tác tại các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các trường hợp nêu trên đã đáp ứng tiêu chuẩn trình độ ngạch chuyên viên, đang chờ thi nâng ngạch.

Với 2 trường hợp công chức giữ chức vụ Phó trưởng phòng được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng theo quy định, Tổng cục Thuế cho biết, 2 trường hợp này được Sở Nội vụ địa phương tuyển dụng và phân công công tác theo đề án của địa phương. Cục Thuế tiếp nhận theo Quyết định điều động của Sở Nội vụ. Từ khi tiếp nhận về Cục Thuế đến nay đã thực hiện theo đúng quy định. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp địa phương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với 2 trường hợp này.

TIN LIÊN QUAN

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm vụ sản phẩm Asanzo

Bộ Tài chính bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Sắp xếp cơ quan thuế đảm bảo vừa tinh gọn bộ máy, vừa không làm thất thu thuế

Minh Thư
Từ khóa: kết luận thanh tra Tổng cục thuế bổ nhiệm lãnh đạo quá tuổi bổ nhiệm Cục trưởng quá tuổi công chức viên chức hồ sơ cán bộ biên chế công chức