Quảng Bình cần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

0
65
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Bình.

Cách đây đúng 30 năm, ngày 01/7/1989, tỉnh Quảng Bình trở về với địa giới và tên gọi cũ trên cơ sở chia tách từ tỉnh Bình Trị Thiên. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đã chiếm 80% trong cơ cấu kinh tế. Quy mô nền kinh tế không ngừng được nâng lên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm 1990 đạt 307,7 tỷ đồng, đến năm 2019 ước đạt hơn 36.000 tỷ đồng.

Năm 1990, GRDP bình quần đầu người của tỉnh Quảng Bình đạt 0,46 triệu đồng/người, đến năm 2019 ước đạt 41 triệu đồng/người. So với năm 1990, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh hiện nay đã gấp 117 lần. Nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa và chuỗi giá trị. Cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế -xã hội được quan tâm đầu tư.

Nhiều công trình, dự án quy mô lớn được đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng nguồn nhân lực không ngừng được nâng lên. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đạt được trong 30 năm qua. Sau 30 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Tăng cường kết nối, liên kết mở rộng không gian phát triển với các địa phương; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng; tập trung phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.

“Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ, đưa du lịch thực sự thành ngành kinh tế mũi nhọn, chú ý tạo ra sự phát triển bền vững, ứng dụng khoa học hiệu quả, bảo vệ tốt môi trường, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm phát triền bền bững”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Ghi nhận những thành tựu đã đạt được 30 năm qua cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 27-6-2019, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1068-QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình vì đã có công lao to lớn và thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình. Đây là sự ghi nhận, nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Quảng Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong chặng đường tới.

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quảng Bình: Quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình: Phát triển du lịch không nhất thiết phải nóng vội!

Thanh Hà
Từ khóa: tái lập tỉnh tỉnh Bình Trị Thiên Trương Hòa Bình Huân chương Độc lập hạng Nhất ngành kinh tế mũi nhọn.