Luật Công an nhân dân có hiệu lực từ 1/7: Nhiều quy định mới thay đổi

0
905
Từ 1/7, nhiều quy định mới đối với lực lượng công an nhân dân

Trong đó có quy định: Rút ngắn thời gian phục vụ nghĩa vụ trong công an nhân dân từ 36 tháng xuống còn 24 tháng;

Sĩ quan công an có thể kéo dài hạn tuổi phục vụ trong ngành đến năm 70 tuổi;

Đăc biệt nghị định cũng quy định thay đổi hàng loạt chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành, xuất ngũ, chế độ với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh, chế độ tiền lương, phụ cấp với công nhân công an…

Cụ thể:

1. Chế độ với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nghỉ hưu

Theo Điều 3 của Nghị định 49, khi nghỉ hưu, sĩ quan, hạ sĩ quan công an được hưởng các chế độ sau:

– Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)

– Sĩ quan, hạ sĩ quan công tác tại địa bàn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ mỗi năm được trợ cấp 01 tháng tiền lương liền kề trước khi nghỉ hưu.

– Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất từ đủ 01 năm trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế thì còn được hưởng trợ cấp 01 lần bằng 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

Đồng thời, được hưởng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác (từ năm 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ hưu)…

2. Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành

– Nếu chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

+ Được xếp lương và hưởng lương theo công việc mới; nếu mức lương mới thấp hơn mức lương cũ thì được bảo lưu mức lương cũ trong tối thiểu 18 tháng;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan công tác tại địa bàn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ mỗi năm được trợ cấp 01 tháng tiền lương liền kề trước khi chuyển ngành.

– Nếu chuyển ngành sang làm việc tại doanh nghiệp cơ quan, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

+ Được hưởng trợ cấp 01 lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng 01 tháng tiền lương hiện hưởng

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan công tác tại địa bàn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ mỗi năm được trợ cấp 01 tháng tiền lương liền kề trước khi chuyển ngành.

3. Chế độ với sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ

– Được hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật

– Được hưởng trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng

– Sĩ quan, hạ sĩ quan công tác tại địa bàn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ mỗi năm được trợ cấp 01 tháng tiền lương liền kề trước khi xuất ngũ

– Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan không đủ điều kiện nghỉ hưu và không chuyển ngành được trợ cấp 06 lần mức lương cơ sở; ưu tiên học nghề, giới thiệu việc làm…

4. Chế độ với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh

– Được hưởng chế độ về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ BHXH theo quy định của pháp luật

– Sĩ quan, hạ sĩ quan công tác tại địa bàn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ mỗi năm được trợ cấp 01 tháng tiền lương liền kề trước khi nghỉ.

5. Chế độ với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an hy sinh, từ trần

– Được hưởng chế độ theo quy định về ưu đãi người có công với cách mạng (đối với trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ hy sinh), chế độ BHXH theo quy định hiện hành

– Được hưởng trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng

– Sĩ quan, hạ sĩ quan công tác tại địa bàn, ngành nghề đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần cho thân nhân với mức: Cứ mỗi năm được trợ cấp 01 tháng tiền lương liền kề trước khi từ trần, hy sinh.

6. Chế độ tiền lương, phụ cấp với công nhân công an

– Về tiền lương:

Nghị định này ban hành Bảng lương công nhân công an. Trong đó, mức lương được tính theo công thức: Lương cơ sở x Hệ số lương.

Với hệ số lương từ 2,7 đến 6,65, mức lương của công nhân công an dao động từ 4.023.000 đồng/tháng đến 9.908.500 đồng/tháng.

– Về phụ cấp

Công nhân công an được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp gồm: Phụ cấp thâm niên vượt khung; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp đặc biệt; Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp công vụ; Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

TIN LIÊN QUAN

Sĩ quan, hạ sĩ quan công an về xã làm việc được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

Thủ tướng: Sẽ áp dụng công nghệ để chống hành vi lợi dụng quyền lực nhằm nhũng nhiễu

Giám đốc CA Hà Nội Đoàn Duy Khương được thăng hàm Trung tướng

Huyền Anh