Đà Nẵng: Tuyệt đối không đề xuất chỉ định thầu các gói thầu không đủ điều kiện

0
1187

Theo Sở KH&ĐT Đà Nẵng, Công văn 4172/UBND-SKHĐT của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ KH&ĐT về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tuyệt đối không đề xuất, áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu không đáp ứng điều kiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013QH13 (Ảnh: HC)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư, các BQL dự án chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nội dung yêu cầu tại Chỉ thị 03/CT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT và các văn bản liên quan của các cấp thẩm quyền TP Đà Nẵng về tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh trong công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước của TP…

Trong đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh công tác lập, phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đăng tải thông báo mời thầu và thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu; công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định; công tác giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm trong đấu thầu.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tuyệt đối không đề xuất, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu đối với những gói thầu không đáp ứng điều kiện tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013QH13. Đồng thời đưa kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đảm bảo dự án, gói thầu được triển khai theo đúng quy định. Trường hợp có những cá nhân, tổ chức vi phạm các hành vi nêu trên và các quy định có liên quan nhưng đơn vị không báo cáo, xử lý vi phạm thì căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu trong quá trình triển khai công tác đấu thầu qua mạng, các đơn vị chịu trách nhiệm chủ động rà soát, kiểm tra tình hình triển khai các gói thầu thuộc đơn vị quản lý nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu về đấu thầu qua mạng đã được UBND TP đề ra.

Nếu đơn vị không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu về đấu thầu qua mạng thì người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP; đồng thời điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án năm 2019 sang đơn vị khác với tỷ lệ số công trình tương ứng với tỷ lệ không đạt của các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trong năm 2019 của đơn vị theo nội dung Quyết định 852/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND TP Đà Nẵng.

TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cúp nước kéo dài trên toàn TP vào ngày thứ Hai 1/7

Đà Nẵng: 02 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi THPT quốc gia 2019

Bí thư Đà Nẵng ra “tối hậu thư” cho nhà hàng, khách sạn ven biển gây ô nhiễm

HẢI CHÂU