Đà Nẵng còn sai sót trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

0
90

Đây là kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ) tại buổi kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND TP Đà Nẵng diễn ra ngày 26/6.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại buổi kiểm tra

Tinh giảm 1.857 người so với năm 2015

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, thành phố Đà Nẵng được giao là 1.965 biên chế công chức; 213 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Số có mặt: 1.745 công chức; 155 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Số lượng người làm việc được giao là 17.945 chỉ tiêu; 718 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Số có mặt tại đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ và một phần: Phần được giao là 14.103 viên chức, 2905 hợp đồng lao động trong chỉ tiêu và 700 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Phần tự chủ là 958 viên chức từ nguồn tự chủ và 1.513 hợp đồng lao động. Tại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên là 2.396 viên chức; 3.397 hợp đồng lao động.

Nhìn chung, biên chế công chức, số lượng người làm việc của thành phố Đà Nẵng nằm trong chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ giao, thẩm định.

Về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW đối với khối hành chính, tổng số biên chế công chức phải tinh giản đến năm 2021 là 203 chỉ tiêu. Theo đó, thành phố đã cắt giảm tổng cộng 137 biên chế công chức theo số giao của Bộ Nội vụ. Như vậy năm 2020-2021,thành phố cần phải tinh giản 66 biên chế, trung bình mỗi năm giảm 33 biên chế.

Đối với khối sự nghiệp công lập, tổng số biên chế sự nghiệp phải tinh giản đến năm 2021 là 1.974 chỉ tiêu. Do chuyển sang cơ chế tự chủ, cơ chế đặt hàng và thực hiện thu hồi theo lộ trình tinh giản biên chế nên số lượng người làm việc tại các đơn vị giảm 1.857 người so với năm 2015, đạt 94% chỉ tiêu tinh giản đến năm 2021.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thừa nhận, thời gian qua chính quyền còn nhiều hạn chế do có một số vi phạm xảy ra khiến tinh thần làm việc của công chức, viên chức có sự lay động, việc gì cũng phải thận trọng. Tuy nhiên, thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, Đà Nẵng cũng đã nhìn nhận được những hạn chế và đã có phương hướng khắc phục.

Về giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, từ năm 2015 đến nay, thành phố đã giải quyết tinh giản cho 358 trường hợp.

Về sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tính đến ngày 31/12/2018 đã giảm 1 tổ chức hành chính trực thuộc UBND thành phố; sắp xếp 45 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 26 đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài ra đang tiến hành cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến hoàn thành trong năm 2019); giảm 109 đơn vị cấp phòng (hành chính là 18 phòng, sự nghiệp là 91 phòng).

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức, từ tháng 6/2012 đến 31/12/2018, thành phố đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 152 trường hợp là giám đốc, phó giám đốc sở, ngành và tương đương. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ở các cấp cơ bản được thực hiện theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, khách quan.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít công chức khi bổ nhiệm còn thiếu điều kiện về trình độ lý luận, quản lý nhà nước. Về số lượng cấp phó trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đảm bảo đúng quy định; tuy nhiên, vẫn còn số ít đơn vị có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định, thành phố đang tìm phương án giải quyết trong năm 2019.

Vẫn xảy ra sai sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, thành phố Đà Nẵng đã bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến và xây dựng ban hành, triển khai thực hiện trong toàn thành phố các văn bản liên quan đến công vụ, công chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Tuy nhiên, tổ công tác cũng đề nghị Đà Nẵng báo cáo, làm rõ số lượng biên chế công chức, viên chức chưa sử dụng nhưng vẫn sử dụng hợp động lao động làm công tác chuyên môn. Đối với việc tinh giản biên chế cũng cần tách bạch số biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ đối với và giải quyết tinh giản theo chính sách tại Nghị định số 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Về thí điểm thi tuyển lãnh đạo, Đà Nẵng được coi là địa phương tiên phong trong cả nước trong việc tổ chức thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, tuy nhiên đối tượng dự thi lại không phân biệt, đề nghị Đà Nẵng thực hiện thi tuyển đối với người là công chức, viên chức và trong quy hoạch. Về số lượng cấp phó vượt quy định ở một số đơn vị cần phải giải quyết ngay để đảm bảo đúng quy định.

Đánh giá cao những kết quả Đà Nẵng đạt được nhưng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra những hạn chế mà địa phương này gặp phải. Đó là vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND thành phố và các sở, ngành cần rút kinh nghiệm để không xảy ra những sai sót trong thời gian qua. Đề nghị Đà Nẵng phải bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện về tổ chức cán bộ, cơ chế, chính sách đúng quy định.

Thứ hai, thực hiện Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Đà Nẵng vẫn còn xảy ra sai sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, do đó, UBND thành phố cần xem xét lại năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn.

Thứ ba, về sử dụng biên chế chưa hết nhưng vẫn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn là không đúng quy định.

Thứ tư, chưa chủ động phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, do đó cần phải thực hiện khẩn trương và xác định lại cơ cấu vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính do đã có sự thay đổi về tổ chức.

Thứ năm, số liệu báo cáo chưa nhất quán với số liệu của Bộ Nội vụ; báo cáo cũng chưa nêu rõ việc khắc phục hạn chế theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nôi vụ đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương.

TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng trả lời chất vấn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Kiến nghị xem xét việc bổ nhiệm 4 cục trưởng Cục Thuế quá tuổi

Bộ Nội vụ: Kết luận thanh tra quản lý công chức tỉnh Vĩnh Phúc

Huyền Anh