Home Thông tin tổng hợp Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân...

Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Dương Văn Thăng

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao Quyết định số 1059/QĐ-CTN, ngày 18/6/2019 của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Quyền Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương giữ chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Chúc mừng Thẩm phán Dương Văn Thăng đã được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhấn mạnh đây là một chức vụ cao quý, vinh dự, đầy trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Ông Nguyễn Hòa Bình mong muốn Phó Chánh án Dương Văn Thăng cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kiên định bản lĩnh chính trị, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Tòa án nhân dân các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư huyện ở Hà Nội bị cách hết chức vụ trong Đảng

Quảng Ninh bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tài chính

Thành phố Cần Thơ có tân Chủ tịch

N.Huyền
- Advertisment -
Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Most Popular

Recent Comments