Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

0
79
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum. Ảnh: VGP/Bạch Dương

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đã thông báo quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch làm việc với một số tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra, làm việc tại 5 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Kon Tum là Đảng ủy Sở NN&PTNT, Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Sở NN&PTNT, Đảng ủy Sở Tài chính, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Hà.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Thời điểm kiểm tra từ tháng 11/2016 đến nay.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, ông Trần Thanh Mẫn thấy rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định.

Ông Mẫn lưu ý, để tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về ưu điểm, hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nội dung theo quy định, từ ngày mai, Đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở 5 tổ chức đảng trực thuộc theo lịch đã thống nhất.

Sau khi nghiên cứu làm việc với các tổ chức đảng trực thuộc, Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; thống nhất lịch làm việc để trao đổi và thảo luận về dự thảo.

Đảng bộ tỉnh Kon Tum có 15 đảng bộ trực thuộc, 3 ban cán sự đảng và 7 đảng đoàn; 198 đảng bộ cơ sở với 1.968 chi bộ trực thuộc (1 đảng bộ bộ phận) và 473 chi bộ cơ sở; có 28.087 đảng viên.

TIN LIÊN QUAN

Thành phố Cần Thơ có tân Chủ tịch

Ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đủ sức khỏe, đúng tuổi

Theo VGP