Sắp xếp cơ quan thuế đảm bảo vừa tinh gọn bộ máy, vừa không làm thất thu thuế

0
1351
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tổng Cục thuế. (Ảnh: TC Thuế)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy.

Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Mức thu ngân sách đạt khá ở hầu hết các khoản thu, sắc thuế, trong đó, số thu của 3 khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm ước đạt 48,2% dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Nếu không kể các khoản thu đột biến và tăng thu do yếu tố chính sách thì thu từ khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh việc hiện đại hóa công tác quản lý, đến nay đã có 99,98% số doanh nghiệp đã khai thuế điện tử, 98,99% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Hệ thống hoàn thuế điện tử được triển khai rộng rãi tại 63 địa phương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, ngành thuế đã triển khai thí điểm thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cung cấp các dịch vụ điện tử trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đối với 133/304 thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, giảm được 1.590 đầu mối. Theo đó, tại cơ quan Tổng cục Thuế hiện chỉ còn 17 vụ, đơn vị và 3 ban mềm với 20 phòng (giảm 27 phòng). Các cục thuế địa phương đã cắt giảm từ 789 phòng xuống còn 736 phòng (giảm 63 phòng). Tại cấp Chi cục Thuế, giảm từ 4.780 đội xuống còn 3.280 đội (giảm 1.500 đội).

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Quyết định 520 của Bộ Tài chính, ngành thuế đã nghiên cứu xây dựng đề án chi cục thuế vùng. Đến nay, sau khi triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thực hiện được 03 đợt sáp nhập tại 29/63 địa phương, hợp nhất 194 chi cục thuế thành 91 chi cục thuế, giảm được 103 chi cục thuế. Cơ bản các đơn vị hợp nhất ổn định về tổ chức, nhân sự, tư tưởng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp đã được hoàn thiện và kiện toàn; thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy….

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành thuế cần tập trung triển khai Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý thuế, đến người nộp thuế.

Về chính sách thuế, cần rà soát tất cả các quy định về thu ngân sách tại các luật, các văn bản dưới luật; nghiên cứu các vướng mắc, các nội dung của chính sách không có tính khả thi, từ đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý, qua đó tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Về công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của cơ quan thuế phải đảm bảo vừa tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước; đặc biệt là việc tổ chức các chi cục vùng cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp phối hợp, gắn kết với chính quyền địa phương.

Ghi nhận những khó khăn, thách thức trong việc hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo dự toán được Quốc hội giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ngành thuế phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đề xuất các giải pháp cụ thể, tích cực trong công tác thu thuế và quản lý thuế.

“Đặc biệt, ngành thuế phải có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người nộp thuế để nuôi dưỡng được nguồn thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN

141 lãnh đạo, quản lý Tổng cục Thuế chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định

Thủ tướng chỉ định đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP

Minh Thư
Từ khóa: Chủ tịch Quốc hội tinh gọn bộ máy cơ quan thuế Tổng cục thuế ngân sách nhà nước cải cách thủ tục hành chính