Bộ Tài chính bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

0
1387
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đối với ông Cao Anh Tuấn.

Ngày 21/6, Bộ Tài chính đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế từ 1/7/2019.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giao 6 nhiệm vụ với tân Tổng Cục trưởng Cao Anh Tuấn và tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế.

Trong đó, tập trung xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển Tổng cục Thuế, giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.168.100 tỷ đồng.

Tân Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và hứa sẽ học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhiệm, đem hết tâm sức, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế, không ngừng đổi mới hoạt động điều hành, gắn với hiện đại hóa công sở, góp phần cải thiện chất lượng, nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Tài chính đã công bố quyết định nghỉ chế độ cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam từ 1/7/2019.

TIN LIÊN QUAN

Bộ Chính trị quyết định cách các chức vụ trong Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Trao quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Minh Thư
Từ khóa: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn Bộ tài chính