Tân Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Trần Văn Nam

0
70
Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chúc mừng Đại tá Trần Văn Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam thay mặt Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam chúc mừng Đại tá Trần Văn Nam đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Đồng tin tưởng với cương vị mới, Đại tá Trần Văn Nam sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tá Trần Văn Nam phát biểu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình công tác.

Trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Văn Nam hứa sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TIN LIÊN QUAN

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương

Tân Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Tân Chủ tịch Sơn La Hoàng Quốc Khánh từng giữ chức vụ gì?

N. Huyền