Tuần cuối cùng kỳ họp thứ 7, Quốc hội bầu Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

0
99
Thứ 3, ngày 11/6 Quốc hội sẽ nghe tờ trình đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Theo đó, trong buổi sáng ngày Thứ 2 (10/6), Quốc hội sẽ: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020;

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Thứ ba, ngày 11/6:

Sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Từ 10 giờ 45, công tác nhân sự:

– Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

– Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

– Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chiều:

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

– Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thư viện.

– Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thư viện.

Thứ tư, ngày 12/6

Sáng:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

– Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (nếu có).

– Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu:

+ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

+ Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

+ Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

– Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

– Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

– Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Chiều:

– Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

– Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

– Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

– Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 13/6

Sáng:

– Biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

– Biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).

– Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Chiều:

– Biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc.

– Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

– Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 14/6

Sáng:

– Biểu quyết thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

– Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

– Biểu quyết thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi).

– Biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

Chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc:

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp.

– Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp.

N. Huyền