Duyệt danh mục, vốn dự án đầu tư công: Quốc hội hay Chính phủ sẽ quyết?

0
110

Đây là ý kiến của ĐB Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn Hà Nội) tại phiên thảo luận về Luật Đầu tư công (sửa đổi) diễn ra vào sáng 28/5.

Quốc hội hay Chính phủ quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn?

Trước khi bước vào phần thảo luận, đầu giờ sáng Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Báo cáo nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiếp thu đa số ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng sửa đổi tập trung vào tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý vốn đầu tư công; thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công; tăng cường cải cách hành chính và đẩy mạnh phân cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết, đây là nội dung còn ý kiến khác nhau. Do đó, UBTVQH xin ý kiến đại biểu theo 2 phương án:

Theo đó, phương án 1 Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn, bao gồm tổng mức đầu tư, tiêu chí, danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án chi đầu tư từ ngân sách trung ương theo đúng tinh thần của Hiến pháp.

Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Quốc hội có thể giao UBTVQH xem xét, quyết định, điều chỉnh danh mục, mức vốn của từng chương trình, dự án đầu tư công thuộc ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn như đã thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Phương án 2, Chính phủ và một số đại biểu đề nghị quy định Quốc hội quyết định tổng mức, giao Chính phủ quyết định, điều chỉnh danh mục dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn được Quốc hội thông qua.

Lý do bởi quy định Quốc hội quyết định danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án sẽ dẫn tới mất nhiều thời gian, phát sinh nhiều thủ tục hành chính.

Mặt khác, danh mục dự án phải qua nhiều bước để xác định thông tin nên cần có thời gian, nếu có thay đổi sẽ phải thực hiện các thủ tục báo cáo Quốc hội tại kỳ họp; tính linh hoạt trong điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ hạn chế.

Vì vậy, để tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBTVQH đề nghị giao Chính phủ thẩm quyền quyết định danh mục dự án, bảo đảm linh hoạt, sát thực tế trong điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn. UBTVQH đã thể hiện 2 phương án tại Điều 59 của dự thảo luật mới. Căn cứ vào ý kiến của đại biểu, UBTVQH sẽ tiếp thu, chỉnh lý theo đa số.

Trước ý kiến đề nghị cần nghiên cứu thay đổi thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn để bảo đảm tính hợp lý, khả thi, UBTVQH cũng xin ý kiến ĐBQH theo 2 phương án và trên cơ sở ý kiến của đại biểu, UBTVQH sẽ chỉnh lý theo theo đa số.

Quốc hội quyết định danh mục dự án

Cho ý kiến vào dự án Luật, ĐB Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn Hà Nội) nhìn nhận việc quyết định danh mục đầu tư công trung hạn là thể hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Theo đại biểu, việc Quốc hội quyết định danh mục thể hiện tính thống nhất, tính hợp hiến, hợp pháp. Về bản chất, kế hoạch đầu tư công trung hạn là danh mục dự án chính là dự toán cho cả giai đoạn trung hạn chi đầu tư phát triển.

ĐB Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn Hà Nội)

Nếu bây giờ Chính phủ quyết định kế hoạch này, đồng nghĩa với việc giao Chính phủ quyết định dự toán trung hạn. Điều này không phù hợp với Hiến pháp, dẫn đến ngược quy trình, ngược thẩm quyền, dẫn đến nghịch lý Quốc hội sẽ phải căn cứ vào danh mục mà Chính phủ đã quyết để ban hành dự toán hàng năm.

Xét về tính công khai minh bạch, là yêu cầu căn bản, nguyên tắc đầu tiên trong phân bổ ngân sách. Chỉ có công khai, minh bạch mới khắc phục cơ chế xin cho, giảm gánh nặng cho địa phương trong đề xuất dự án. Việc trình QH sẽ bảo đảm tính công khai, dân chủ công bằng cho 63 tỉnh, thành phố. Các đại biêu Quốc hội có thể trực tiếp tham gia ý kiến vào phương án phân bổ cho địa phương mình.

“Nếu Quốc hội không quyết định danh mục dự án là bước lùi cho phân bổ ngân sách. Trong lịch sử Quốc hội những năm gần đây, việc phân bổ kế hoạch đầu tư công, giao vốn cho dự án được Quốc hội và UBTVQ thực hiện, nên bây giờ không nên tạo ra một tiền lệ khác”, ĐB Mai nhấn mạnh.

Về mặt logic, đại biểu cho rằng Quốc hội sẽ không thể thông qua tổng mức đầu tư nếu không biết rằng nguồn tiền rất lớn đó được phân bổ cho mục tiêu nào, cho dự án cụ thể nào. Việc trình danh mục là căn cứ để Quốc hội quyết định tổng mức đầu tư.

“Việc trình Quốc hội có làm chậm tiến độ dự án hay không? Việc giải ngân chậm đối với một số dự án chậm tiến độ, qua giám sát thực tế cũng như qua báo cáo của Chính phủ cho thấy nguyên nhân là do tổ chức thực hiện, triển khai GPMB chậm và năng lực nhà thầu hạn chế”, đại biểu Mai nêu.

ĐB Hoàng Quang Hàm (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, Quốc hội quyết định danh mục, mức vốn cho từng dự án là hoàn toàn khả thi, không mất thời gian nếu Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, định hướng và khi đầu tư từ Trung ương không dàn trải hàng ngàn công trình như hiện nay mà chỉ tập trung vào một số ít công trình lớn, quan trọng, liên kết vùng miền.

“Quốc hội quyết định mới bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền hạn về phân bổ ngân sách trung ương theo Hiến pháp vì dự án là linh hồn của kế hoạch đầu tư. Xem xét kế hoạch đầu tư mà không xem xét từ dự án, mức vốn cho từng dự án thì chỉ là hình thức. Vì không xem từng dự án thì không thể cộng ra tổng tiền của kế hoạch và cũng không thể biết việc đầu tư có phù hợp với nguồn lực, tuân thủ định hướng đầu tư, nguyên tắc phân bổ vốn hay không”, đại biểu Hàm nêu.

Đại biểu Hàm cũng đánh giá, hiện nay Chính phủ phải trình đi trình lại nhiều lần là do chuẩn bị chưa đạt yêu cầu. Quốc hội hay UBTVQH không thể từ chối khi Chính phủ chuẩn bị đầy đủ, đúng qui định.

Về thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, đại biểu thống nhất sẽ theo trình tự Quốc hội khóa trước chuẩn bị, Quốc hội khóa sau quyết định.

TIN LIÊN QUAN

“Điều chỉnh quy hoạch tùy tiện chẳng khác nào làm thất thu ngân sách”

Tuần này, Quốc hội bàn những nội dung gì?

N. Huyền