Trao quyền cho Chủ tịch tỉnh, TP được xóa nợ thuế dưới 5 tỷ đồng?

0
1357
Chủ tịch tỉnh, thành phố được xóa nợ thuế dưới 5 tỷ đồng.

Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào sáng nay 24/5.

Trước khi bước vào phần thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Về nội dung xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế (Điều 59), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách nêu nhiều ý kiến cho rằng, tiền nộp chậm chỉ bị tính lãi 0,03%/ ngày là quá thấp với lãi suất ngân hàng và dễ bị các doanh nghiệp lợi dụng.

Một số ý kiến khác cũng đề nghị tăng ít nhất 0,05% đến 1,5% mỗi ngày, nhằm tránh trường hợp lợi dụng chính sách nộp chậm. Trước những ý kiến trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình cho rằng, trong giai đoạn vừa qua do biến động của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì lý do khách quan.

Để nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Quốc hội đã nhiều lần điều chỉnh giảm mức tiền chậm nộp (từ 0,07% xuống 0,05% và hiện nay là 0,03%/ngày).

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép giữ mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp như dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng nêu một số ý kiến đề nghị cần có đánh giá kỹ hơn về tình hình nợ thuế, rà soát lại các trường hợp được xóa nợ thuế để quy định chặt chẽ hơn; cương quyết không xóa nợ cho các đối tượng cố tình vi phạm Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và pháp luật có liên quan để bảo đảm công bằng với các đối tượng khác.

Một số ý kiến cũng đề nghị bổ sung việc xóa nợ cho các trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, bất khả kháng và hợp tác xã khi bị phá sản; bỏ quy định xóa nợ cho người bị mất tích.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo tiếp thu theo hướng quy định về các trường hợp được xóa nợ và thẩm quyền xóa nợ.

Trước ý kiến đại biểu đề nghị giao thẩm quyền xóa nợ cho chính quyền địa phương, để tránh việc cơ quan quản lý thuế vừa là người đi thu thuế, vừa là người có thẩm quyền xóa nợ thuế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình khoản 1 Điều 87 của dự án Luật đã quy định rằng, đối với trường hợp người nộp thuế là cá nhân đã chết, mất tích, doanh nghiệp đã phá sản, hộ gia đình, cá nhân đã bị thu hồi giấy phép và khoản nợ đã quá 10 năm đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế mà vẫn không có khả năng thu hồi thì thẩm quyền xóa nợ là chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Nội dung này là kế thừa Luật Quản lý thuế hiện hành.

Trong khi Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền quyết định xóa nợ thuế đối với các khoản nợ từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền quyết định xóa nợ đối với doanh nghiệp (thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật) có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ đối với doanh nghiệp (thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật) có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 15 tỷ đồng trở lên.

Trong thời gian còn lại của sáng nay 24/5, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận sâu tại hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) cũng như các đề nghị nói trên.

TIN LIÊN QUAN

Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi trình Quốc hội sáng nay có gì đáng chú ý?

Hôm nay (22/5), Quốc hội bàn kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước

N. Huyền