HĐND tỉnh Long An họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0
95
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Út.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Long An đã thống nhất bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Đồng thời HĐND tỉnh Long An đã bầu bổ sung đồng chí Võ Thành Trí, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An làm Ủy viên UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

HĐND tỉnh Long An cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Minh Lâm; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Được; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Mai Văn Nhiều, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới).

Đồng thời, kỳ họp cũng thông qua cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thật (do có đơn nguyện vọng xin thôi).

TIN LIÊN QUAN

Nhân sự mới Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An

Chánh án TANDTC bổ nhiệm nhân sự mới

UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 8 tổ chức, cá nhân

Theo Chinhphu.vn