Có thể giảm một nửa lượng xe công vào năm 2020

0
450
Chính phủ đề ra 8 chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực, trong đó có việc giảm từ 30 – 50% số lượng ô tô công.

Đây là một thông tin đáng chú ý trong báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm và chống lãng phí của Chính phủ gửi Quốc hội.

Năm 2018, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành và địa phương thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm triệt để. Hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, công tác nước ngoài…

Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước nhờ đó chuyển dịch tích cực theo hướng giảm chi thường xuyên còn dưới 62% và tăng chi đầu tư phát triển lên xấp xỉ 29%.

Năm nay, Chính phủ đề ra 8 chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực. Trong đó, thực hiện nghiêm quy định về khoán xe công, tổ chức sắp xếp lại, xử lý xe, để đến năm sau, giảm từ 30 – 50% số lượng ô tô công, trang bị cho các bộ ngành và địa phương.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích. Xác định cụ thể đối tượng và công năng tài sản để bố trí dùng chung, tránh lãng phí.

TIN LIÊN QUAN

ĐBQH Nguyễn Mai Bộ: Tôi không đọc, không xử lý đơn thư có lời lẽ thóa mạ

Bộ máy bộ, ngành biến động thế nào khi rà soát, sắp xếp?

Tăng thu ngân sách còn phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn

Theo VTV