Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

0
79
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 14/6.

Theo kế hoạch, kỳ họp này Quốc hội chủ yếu dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng chính sách pháp luật (12 ngày, chiếm tỷ lệ gần 60% tổng thời gian của kỳ họp) với việc thông qua 7 dự án luật, 2 Nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác.

7 dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2 Nghị quyết dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua là: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

9 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Việc xem xét báo cáo này sẽ được kết hợp với thảo luận các nội dung về việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công; kết quả kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Dự kiến, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày theo các nhóm vấn đề, được lựa chọn dựa trên ý kiến của các đại biểu Quốc hội và những vấn đề thực tiễn bức xúc. Các vấn đề liên quan đến thành viên nào của Chính phủ thì thành viên đó sẽ trả lời trước Quốc hội.

TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa 12

N. Huyền