Từ 1/7/2019, lương cơ bản của bác sĩ được tính như thế nào?

0
1381

Theo đó, bác sĩ được phân hạng thành: Bác sĩ cao cấp (hạng I), Bác sĩ chính (hạng II), Bác sĩ (hạng III). Tương ứng mỗi hạng là các mức lương khác nhau.

Tương tự như các đối tượng viên chức khác, lương của bác sĩ được tính theo mức lương cơ sở nhân với hệ số.

– Mức lương cơ sở từ nay đến 30/6/2019: 1,39 triệu đồng/tháng.

– Mức lương cơ sở từ 1/7/2019: 1,49 triệu đồng/tháng.

*Cụ thể như sau:

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ CAO CẤP

Bảng lương bác sĩ cao cấp và bác sĩ chính từ 1/7/2019.
Bảng lương các bác sĩ mới phân theo các bậc.

Ngoài mức lương lương bác sĩ mới nhất hiện nay, các bác sĩ còn được nhận thêm một số khoản phụ cấp hàng tháng theo quy định chung hiện hành.

TIN LIÊN QUAN

Tăng lương từ 1/7/2019: Mức lương cán bộ, công chức sẽ thay đổi như thế nào?

Huyền Anh