Trạm BOT bị truy thu 1,2 tỷ đồng vì tự ý miễn giảm vé sai đối tượng

0
81

Chỉ đạo nói trên được Bộ GTVT đưa ra bằng văn bản gửi tới Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan, về giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 (QL2) đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Để đảm bảo hài hòa lợi ích của người sử dụng đường bộ sinh sống tại khu vực xung quanh các trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ của Dự án BOT cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện giao thông đường bộ qua các trạm thu phí của dự án theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ GTVT cũng yêu cầu việc miễn giảm phải tuân thủ quy định của Bộ GTVT và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Bộ GTVT yêu cầu: “Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải thực hiện việc truy thu số tiền gần 1,2 tỷ đồng do Công ty Cổ phần BOT QL2 đã miễn giảm giá vé cho 2.083 lượt xe không đúng đối tượng được miễn giảm; cập nhật vào doanh thu thu phí và phương án tài chính của dự án.”.

Trạm BOT bị truy thu 1,2 tỷ đồng vì tự ý miễn giảm vé sai đối tượng - 1
Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài bị truy thu 1,2 tỷ đồng

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần BOT QL2 trong việc thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện giao thông đường bộ qua các trạm thu phí của Dự án BOT cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên đảm bảo đúng đối tượng, đúng phạm vi, đúng mức giảm giá như đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các văn bản thống nhất của địa phương và các cơ quan liên quan.

Cùng đó, Công ty Cổ phần BOT QL2 khẩn trương dự thảo phụ lục hợp đồng điều chỉnh (các nội dung liên quan đến việc miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ), trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo điều kiện quy định của hợp đồng dự án và chuẩn xác lại phương án tài chính của dự án.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Vĩnh Phúc kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo giao thông tại các trạm thu phí của dự án.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ cho biết đề nghị miễn giảm giá vé qua trạm của Công ty Cổ phần BOT QL2 đã được UBND TP Hà Nội và tỉnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng thuận, đề nghị miễn toàn bộ các phương tiện ở các địa phương trong phạm vi bán kính 10 km quanh trạm thu phí, với số lượng 1.388 xe (bán kính 5km xung quanh trạm 1.146 xe; bán kính từ 5-10 km xung quanh trạm 242 xe); thời điểm miễn giảm từ khi dự án BOT QL2 đưa vào khai thác thu phí (15/8/2008).

Việc miễn giảm dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện của người dân sinh sống lân cận trạm thu phí là chủ trương chung của Bộ GTVT, Bộ này yêu cầu xây dựng phương án miễn, giảm giá tại trạm thu phí của dự án để áp dụng từ năm 2017 đến khi kết thúc dự án.

Qua kiểm tra, tại thời điểm tháng 9/2017, Công ty Cổ phần BOT QL2 đã và đang miễn giảm cho các phương tiện của người dân, cơ quan, đơn vị lân cận trạm thu phí (theo hồ sơ có 755 xe đã được miễn không thu phí). Việc miễn phí 100% toàn bộ các phương tiện ở các địa phương trong phạm vi bán kính 10 km quanh trạm thu phí là không đúng quy định, vì vậy Tổng cục Đường bộ đã kiến nghị Bộ GTVT truy thu số tiền gần 1,2 tỷ đồng tương ứng với 2.083 lượt xe không đủ cơ sở xác định là xe trong số xe đã có hồ sơ được Công ty CP BOT QL2 tự ý miễn thu phí.

Tổng cục này cũng yêu cầu Công ty Cổ phần BOT QL2 miễn giảm dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện qua các trạm thu phí tại dự án đúng đối tượng; việc miễn, giảm dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện ở các địa phương trong phạm vi quanh trạm thu phí không làm tăng thời gian thu phí của dự án và không làm phát sinh thêm các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dự án.

C.N.Q

Tag :trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài , truy thu phí trạm Bắc Thăng Long Nội Bài , giảm bé sai đối tượng , truy thu phí trạm BOT