Đà Nẵng: Tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức họp

0
89

Ngày 7/1, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND các quận huyện, phường xã phổ biến, quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện trong cơ quan đơn vị theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp (Ảnh: HC)

Trong đó, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp. Cụ thể, chỉ đạo hiệu quả việc triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Việc thu thập, trao đổi, phối hợp xử lý thông tin chủ yếu thực hiện trên môi trường mạng, tăng cường và mở rộng hình thức họp trực tuyến.

Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản của cấp trên, trực tiếp chỉ đạo, xử lý tại chỗ những công việc phát sinh có liên quan thuộc thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp, kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Chỉ đạo chặt chẽ việc sử dụng kinh phí cho các cuộc họp theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo xây dựng chuyên mục riêng về họp trên Cổng hoặc Trang Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý để đăng tải giấy mời họp, chương trình, tài liệu đối với các cuộc họp.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng UBND TP chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND TP tổ chức cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg.

Sở Nội vụ được giao giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các cuộc họp, các biện pháp nâng cao chất lượng họp, giảm số lượng cuộc họp được thực hiện tại địa phương trước ngày 31/12 hàng năm.

Sở TT-TT được giao tham mưu, đề xuất UBND TP Đà Nẵng xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị, ứng dụng công nghệ phục vụ cuộc họp trực tuyến của UBND TP với các đơn vị; quản lý, sử dụng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, đề xuất UBND TP ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống, thiết bị họp trực tuyến, trách nhiệm bảo đảm kinh phí phục vụ họp trực tuyến tại địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng khuyến cáo việc đặt cọc giữ chỗ tại các dự án nhà ở

Đà Nẵng: Chuẩn bị cất nóc tầng 31 dự án Risemount Apartment bên sông Hàn

Xử lý nghiêm vận chuyển khách trái phép, vi phạm luồng tuyến tại sân bay Đà Nẵng

HẢI CHÂU