📖 Tớ vẫn xinh tươi đến cuối đờiMặc dù lên đĩa với mâm xôiTay…

  0
  81

  12notes

  Comment:Comment

  Posted:8 hours ago

  Tags:vịnh gà lên dĩafunny text