🍌🍌. Chồng và vợ cãi nhau xong, chuẩn bị ra khỏi nhà, người chồng…

  0
  82

  39notes

  Comment:Comment

  Posted:6 days ago

  Tags:funny text