15 phím tắt giúp bạn sử dụng Gmail thuận tiện nhất

0
86
gmail-1

Lưu ý là để sử dụng những phím tắt này, bạn cần truy cập vào mục Settings > General > Keyboard shortcuts và bật thiết lập “Keyboard shortcuts on”.

gmail-2

Di chuyển trên Gmail

gi: đến hộp thư đến (inbox).

gs: đến thư mục Thư gắn dấu sao (Starred).

ga: đến mục Tất cả thư (All Mail).

gc: đến danh sách Danh bạ (Contacts list).

/: kích hoạt ô tìm kiếm, đưa con trỏ xuất hiện trên ô tìm kiếm.

Di chuyển giữa các thư

j: di chuyển con trỏ đến email cũ tiếp theo (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).

k: đến email mới nhận gần đây (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).

p: di chuyển con trỏ đến email cũ trong cuộc hội thoại đang xem (Conversation View – mỗi hội thoại có thể có nhiều email).

n: di chuyển con trỏ đến email mới gần đây trong cuộc hội thoại đang xem.

Xử lý các thư

x: chọn hoặc bỏ chọn một email/hội thoại được đánh dấu (đánh dấu con trỏ màu xanh phía trước).

s: gắn dấu sao hoặc bỏ gắn dấu sao với một email/hội thoại.

#: xoá hội thoại.

e: lưu trữ hội thoại.

!: đánh dấu là thư rác.

Enter: mở hội thoại được đánh dấu