“Cao thủ” quay cóp cũng không thể qua mắt giám thị

0
593

Học viên dùng mọi thủ đoạn như giấu tài liệu trong váy, viết lên móng tay, chai nước, phân thân về nhà và thậm chí nhờ Albert Einstein hỗ trợ… Tuy nhiên, mọi biện pháp trở nên vô ích khi họ gặp phải giám thị quá “cao thủ”.

Hình ảnh Cao thủ quay cóp cũng không thể qua mắt giám thị số 1

Mọi biện pháp trở nên vô ích khi họ gặp phải giám thị kinh nghiệm đầy mình. Ảnh chụp màn hình 

Hình ảnh Cao thủ quay cóp cũng không thể qua mắt giám thị số 2

Đến Albert Einstein “hiện” về trợ giúp cũng phải bó tay. 

Ảnh chụp màn hình  

Đức Hòa (Youtube)

Nguồn : Người đưa tin