Điểm trúng tuyển vào ĐH Dược Hà Nội là 26,75

0
105

Trường ĐH Dược Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển.

Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội cao chót vót

Thêm 3 ĐH công bố danh sách thí sinh trúng tuyển
Điểm chuẩn các trường ĐH cập nhật ngày 25/8
Danh sách trúng tuyển ĐH Y Hải Phòng và Y Thái Bình
Điểm trúng tuyển vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng

Theo đó, mức điểm trúng tuyển dành cho các khu vực và đối tượng được xác định cụ thể như sau:

ĐH Dược Hà Nội, điểm chuẩn 

Trường ĐH Dược Hà Nội thông báo thời gian nhận hồ sơ ĐKXT hệ cao đẳng chính quy từ ngày 26/8 đến ngày 7/9. Công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 10/9. 

Ngân Anh