Điểm chuẩn của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

0
123

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội công bố điểm trúng tuyển từng ngành/ chuyên ngành.

Điểm trúng tuyển vào ĐH Dược Hà Nội là 26,75
Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội cao chót vót
Điểm chuẩn các trường ĐH cập nhật ngày 25/8

Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã ký Quyết định số 421/QĐ-ĐHKT-ĐT công nhận 1.994 thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 với chỉ tiêu, tổng số thí sinh trúng tuyển và điểm trúng tuyển từng ngành/chuyên ngành như sau: 

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, điểm chuẩn 

Ngân Anh